Bez odposlouchávání

Naše materiály dokáží efektivně odrazit Ultra krátké vlny, Super krátké vlny, ale také Extrémně krátké vlny. To obsáhne většinu běžně dostupné elektroniky, která přes materiál bude vykazovat nedostatek signálu a povede k dočasnému omezení funkčnosti přístrojů. 

Korporátní zakázky

Aplikace bezpečnostních opatření je specifická a citlivá záležitost. Proto se je pro nás klíčové přizpůsobit naši práci na míru zákazníka. 

Centrum bezpečnosti

Více než 60% všech strojvůdců, kteří obsluhují elektrické lokomotivy má v pozdějším věku potíže s klouby. Podobná čísla platí i pro další povolání spojená s vystavováním organismu extrémnímu elektromagnetickému vlnění. Materiály, s nimiž pracujeme mohou tyto důsledky velmi efektivně eliminovat.

Stavební řešení

Dokážeme zajistit hladkou instalaci ochranného materiálu u rozestavěné budovy i dokončeného projektu.

Ochrana zařízení a citlivých informací

Nabízíme zakázkové produkty, které jsou určené pro zákazníky, kteří mají speciální požadavky na zabezpečení a ani na cestách nechtějí riskovat zásah do svého soukromí.